Poročilo Finančna razkritja poslovanja. S tipko F2 Nov vnos se odpre okno za vnos osnovnih podatkov:

3a5-1

Vnesemo naziv poročila in obdobje za katero pripravljamo poročilo. Osnovni podatki o podjetju se nastavijo avtomatsko iz parametrov programa, ostale zahtevane podatke vnesemo ročno. Na ostalih zavihkih so formule za izračun poročila. Privzete formule se nastavijo avtomatsko, lahko pa jih popravljamo tako, da kliknemo na formulo in jo popravimo. Formule se vnašajo na enak način kot formule na poročilih glavne knjige, pri vnosu si lahko pomagamo s klikom na gumb ?, kjer se prikažejo navodila za vnos formul.

3a5-2

Formule lahko tudi prenesemo iz druge glavne knjige. Na vnosu poročila spodaj izberemo Kopiranje formul in vnesemo številko glavne knjige iz katere želimo kopirati formule in potrdimo.

Poročilo izračunamo in shranimo s tipko F9. Izračunanega poročila ročno ni mogoče popravljati (niti dodajati ali prištevati/odštevati zneskov kot npr. v poročilih glavne knjige). Lahko ga popravljamo šele potem, ko smo ga izvozili v xls, tako da odpremo xls datoteko in v njej popravljamo.

Za izvoz poročila v xls izberemo tipko F10 Naredi excel datoteko. Izberemo zavihke, ki jih želimo izvoziti in mesto na disku, kamor naj program shrani datoteko:

3a5-3

Poročilo oddamo s klikom na tipko Pošlji datoteko. Program bo kreiral xls datoteko, jo posredoval v predal na ZZI, kjer se pretvori v predpisano xml datoteko in posreduje na banko. Vpišemo uporabniško ime in geslo za ZZI, podatke o banki in izbremo certifikat s katerim bo poročilo podpisano in potrdimo:

3a5-4

3.A.4. Poročilo KRD 3.A.6. Poročilo BST