Pri prenosu temeljnice v glavno knjigo najprej izberemo Katera temeljnica in nato določimo še podatke za knjiženje in potrdimo.

place_764

7.6.1. Oblikovanje temeljnice Izplačilo poslovne uspešnosti po 1.1.2017