Pri prenosu temeljnice v glavno knjigo najprej izberemo Katera temeljnica in nato določimo še podatke za knjiženje in potrdimo.

place_764

7.6.1. Oblikovanje temeljnice S.B. Bolniški listi (E-Bol)