S tipko F2 dodamo v šifrant obrestnih stopenj novo lestvico. Vnesene imamo lahko različne lestvice od pogodbenih obresti, ZOM,… Ko vnesemo lestvico s tipko F2, se postavimo na to lestvico in preko tipke F8 Obrestne mere vnesemo obrestne stopnje in datume od kdaj naprej veljajo. V primeru ZOM imamo v odprtem oknu tudi možnost prenosa iz interneta s tipko F11 Prenos z interneta. Prenese se ZOM iz Banke Slovenije.

2.2.1. Vnos/Pregled opominov 2.3. Devizni tečaji