Pregled stroškovnega knjigovodstva se uporablja za izpise po Stroškovnih mestih. Nastavitve za pregled stroškovnih mest se nastavi v modulu Glavna knjiga (GKW) v meniju 3.5.1. in 3.5.3.

Meni vsebuje naslednje podmenije.

1.5.1. Kartica SM

1.5.2. Kumulativna kartica stroškovnega mesta

1.5.3. Pregled (konti navpično, SM vodoravno)

1.5.4. Bilanca po SM

1.5.5. Bilanca po mesecih

1.4.F. Poročilo o dobavah (76.a člen) 1.5.1. Kartica SM