Izračun delovne dobe, dopusta in vnos odsotnosti.

K.2.L. Pooblastila K.3.1. Izračun letnega dopusta