Program vam dokončno poknjiži vse inventurne razlike na kartice v meniju 5.4.5.  Po tej operaciji ne boste več mogli izpisovati inventurnih razlik in bo s tem inventura končana. Zato to naredite šele, ko ste zadovoljni z vneseno inventuro.

Pred knjiženjem OBVEZNO naredite ponoven obračun cen za porabo (meni 5.7.) ter arhiviranje podatkov celotne baze (meni 8.A.)!

5.4.4. Brisanje inventure 5.5. Stotinske izravnave