4.1.1. Prenos prejemkov in izdatkov

Prenos prejemkov in izdatkov v glavno knjigo (GKW). Vnesemo datum prenosa, določimo obdobje za katerega želimo prenesti dokumente, ime datoteke vpišemo samo v primeru da ne gre za direkten prenos v GKW, simbol v GKW in konto blagajne (če na prejemkih in izdatkih vnašamo tudi protikonto, bo program upošteval tistega). Po izvedenem prenosu se prejemki in izdatki zaklenejo (označijo, da so že prenešeni v glavno knjigo) in se jih ne da popravljavljati. To je hkrati tudi kontrola, da se isti prejemki in izdatki ne prenašajo večkrat.

BLAW_4.1.1

4.2. Prenos v/iz TXT datotek

Prenosi v/iz TXT datotek so namenjeni prenosom šifrantov med različnimi programi. Če ste npr. blagajno vodili v programu drugega ponudnika in ta omogoča izvoz šifrantov v .txt ali .xls datoteke, jih tukaj lahko uvozite, oziroma obratno.

4.3. Prenos obračunov iz PNW

Prenese potne naloge v blagajno in kreira izdatke iz programa potni nalogi (PNW).

4.4.1. Prenos paragonov

Prenese dnevni iztržek v blagajno, kreira prejemke za vsak dan posebej.

4.4.2. Prenos plačil paragonov po valutah

Prenese dnevne iztržke v blagajno, lahko jih omejimo da se prenesejo samo gotovinska plačila, medtem ko plačil s karticami ne prenese v blagajno.

4.5. Prenos iz GK (partnerji in konti)

Prenos šifranta partnerjev in kontnega plana v TXT strukturah.

4.6. Prenos opisov iz druge Blagajne

Prenos opisov iz Blagajne drugega podjetja. Uporabno, če odpirate novo podjetje v programu Blagajna.

3. Izpisi 5. Pomožni programi