Stroške določenih stroškovnih mest (npr. uprave, trgovine, skladišča) lahko s pomočjo programa razdelimo po ključu oz. procentu delitve. To pomeni, da stroškov ne razdeljujemo med knjiženjem ampak so že knjiženi na nekem splošnem stroškovnem mestu. Splošno stroškovno mesto naj bo ločeno od ostalih SM že z neko povsem drugačno šifro npr. sedaj uporabljamo SM od 1 do 55, splošno stroškovno mesto naj bo 99 ali 999. Sedaj bi jih radi s temeljnico razdelili splošno SM na druga stroškovna mesta. Program bo na prvotno stroškovno mesto naredil storno knjižbo, na nova stroškovna mesta pa bo te knjižbe razdelil po dejanskih ključih. Prvotno stroškovno mesto naj bo neko stroškovno mesto, ki se uporablja točno za ta namen in naj se ne uporablja pri knjižbah, ki jih ne mislite deliti.

Najprej vnesemo Opis delitve, na delitev nato vnesemo lahko več postavk z različnimi nastavitvami ključev in kontov. Spodnji primer prikazuje, kako bomo delili knjižbe knjižene na stroškovno mesto 999 na kontih 460 do 464.

GKW_meni355_vnos

Nato s tipko F2 Nov vnos vnesemo postavke na delitev, najprej določimo Opis postavke, nato na katerih kontih želimo narediti delitev, za izbor kontov si pomagamo s tipko F1. Nato določimo na katerem Stroškovnem mestu se nahajajo knjižbe, ki jih želim razdeliti po ključu. Potem vnesemo še ključe po stroškovnih mestih in potrdimo vnos postavke s tipko F9 Potrdi.

GKW_meni355_vnos_postavke

Ko imamo ključe nastavljene izberemo ključ in spodaj kliknemo F4 naredi temeljnico. Vnesemo še manjkajoče podatke za pripravo temeljnice in program nam pripravi knjižbe in jih prenese v neprenešene, tam pa jih lahko zapišemo v dnevnik oziroma popravljamo, brišemo, dodajamo.

 

gkw_meni355_delitev

3.5.4. Delitev stroškov po SM(razdeljevanje med knjiženjem) 3.5.6., 3.5.7. in 3.5.8. Bilanca po SM prvi, drugi ali tretji nivo