Pri izpisu opomnika najprej nastavimo nastavitve na gumbu Nastavitve, odpre se okno Nastavitve za opomnik. Te nastavitve lahko nastavimo tudi v meniju K.6.2. V tem oknu nastavimo Avtomatski prikaz opomnika, koliko pred datumom se naj vam izpiše opomnik in katere podatke naj zajema.  Pri izpisu je možno opredeliti  opomnike tudi od .. do datuma (če ne izberemo ničesar, program izpiše podatke za toliko dni pred rokom, kot je nastavljeno). Za listine lahko v meniju K.1.C. Listine določimo različno število dni pred izpisom opomnika glede na tip listine.

ke_k62_k24_2023

K.2.3. Poljubni obrazci K.2.5. Pregled odsotnosti