Ta izpis se ne uporablja več. V menijih je zgolj zaradi zagotavljanja izpisa za stare obračune.

Izpis za občine sedaj najdete v meniju “5.2.6.1 Izpis računov za občine

5.2.7.2 E-računi (mail, banke) 5.2.9 Izpis seznama za banke