Izpišemo zahtevek za invalidnine, ki jih obračunavamo pri plači. V izpis zahtevka lahko vključimo tudi podatke iz shranjenih plač, tako da v polja Zajamem stare plače od..do datuma vpišemo datum shranitve preteklih plač.

place_15a_2023

1.5.9.2 Obrazec eVem-Ndm za refundacije 1.5.C. Zahtevek za nadomestila