Izpišemo zahtevek za invalidnine, ki jih obračunavamo pri obračunu plače. V izpis zahtevka lahko vključimo tudi podatke iz shranjenih plač, tako da, v polja Zajamem stare plače od..do datuma vpišemo datum shranitve preteklih plač.

place_15a

1.5.2. Izpis prispevkov, obrazcev, kumulative 1.5.C. Zahtevek za nadomestila