Na pregledu REK obrazcev je viden seznam REK obrazcev, ki smo jih pripravili v meniju Priprava REK obrazcev. REK obrazec lahko tukaj ponovno prenesemo (.xml datoteka), izpišemo ali pobrišemo. Če ga pobrišemo, ga program vrne na seznam v meniju Priprava REK obrazcev.

epn28

Priprava in izpis REK obrazcev Šifranti