Nastavitve programa glavna knjiga.

6.8.B. Podatki za davčni nadzor Denarni tok