V tem meniju se nahajajo izpisi in vpogledi v Glavno knjigo.

Nastavitve kontov za vpoglede se nastavi v modulu Glavna knjiga (GKW) v meniju 7.W., oblike izpisov za IOP, Opomine se nastavijo v meniju 7.2.

Podmeniji vpogledov

1.1.1. Prometi

1.1.2. Terjatve do kupcev

1.1.3. Obveznosti do dobaviteljev

1.1.4. Kartica konta

1.1.5. Kartica konta na tiskalnik

1.1.6. Bilanca

1.1.8. Pregled odprtih postavk

1.1.9. Izpis denarnega toka

1.1.A. Izpis odprtih postavk

1.1.B. Pregled terjatev/obveznosti 30, 60, 90 dni

 

1. Vpogledi.web 1.1.1. Prometi