Vnos pooblastil zaposlenega. Vnesemo kakšno pooblastilo ima zaposleni, datum, veljavnost in preklic pooblastila. Možnost je tudi izpisa opomnika v meniju K.2.4.

Opombe K.1.2. Delovna mesta