Pregled je namenjen izpisu prevzemnic in njihovih seštevkov po različnih vhodnih filtrih.

faw_16

1.5.A. Uvoz prevzemnice iz XML datoteke 1.7. Seznam prevzemnic po rabatu