Podatke vnesemo kot popravek že obstoječe šifre zaposlenega. Na zavihku 1. Matični podatki vnesemo podatke, ki so se spremenili. Obvezno popravimo datum vstopa, pobrišemo datum izstopa, spremenimo številko in veljavnost pogodbe ter vzpostavimo pravilno stanje predhodne delovne dobe do datuma nove zaposlitve. Na zavihku 2. Obračun popravimo podatke o dopustu, višini osnovne plače ter ostale podatke za mesečni obračun. Na zavihku Delež MD(M4) vpišemo podatek predhodne zaposlitve pri tem delodajalcu (Datum vstopa=Datum spremembe deleža; Datum izstopa=Prekinitev zaposlitve).

Boniteta-Avto 2.5. Izpis kreditov, prilog, opomb,...