V tem meniju lahko spreminjamo cene artiklom (veleprodajne-nabavne predvsem pa maloprodajne). Ta meni omogoča, da lahko pripravimo za določene artikle ali skupine artiklov nove cene. Če gre za maloprodajo lahko prodajne cene na primer znižamo ob sezonskih popustih itd. Zapisnik lahko pripravimo tudi več dni vnaprej, s tem da ga moramo potem na datum zapisnika uveljavitve ponovno odpreti in shraniti.  Na ta način se bodo cene na artiklih spremenile šele takrat, ob pogoju, da je datum zapisnika enak trenutnemu datumu ob shranitvi zapisnika.

OPOZORILO! Ko enkrat zapisnik shranimo se cene v šifrantu artiklov spremenijo in če zapisnik pobrišemo se prodajne cene v šifrantu NE VRNEJO nazaj v prvotno stanje! To moramo storiti ročno, da bo trgovska knjiga usklajena!

 

6.2.1. Vnos

621_vnos_zap

(1) Vnesemo datum in tip prevrednotenja

OPOZORILO:

  • Če izberemo prevrednotenje nabavne cene, bo zapisnik pravilen šele, ko poženemo prevrednotenje (meni 6.1.)
  • Če pa izberemo prevrednotenje prodajne cene, pa je potrebno pognati Izpis trgovske knjige v meniju 3.4.3. z izbrano možnostjo Obnovim zapisnike

(2) Vnašamo lahko vsak artikel posebej in mu ročno spreminjamo ceno

(3) V primeru večje količine vnosov imamo možnost serijskega vnosa po različnih OD-DO filtrih in nastavitvijo faktorja spremembe cene

 

6.2.2. Popravljanje

6.2.3. Brisanje

6.2.4. Pregled zapisnikov na ekran

6.2.5. Pregled nivelacij

 

6.1. Ponovna nastavitev nabavnih cen 6.3. Mesečno fakturiranje