• Na terminalu izberemo [Delo s podatki] in pritisnemo [Izvoz podatkov]
  • Terminal povežemo z računalnikom.
  • V OSW gremo v meni 6.8. Če imamo v razpredelnici podatke še od lanskoletnega popisa, jih izbrišemo s spodnjim gumbom Zaključi vnos.

osw_68_2023

(1) Uvoz iz terminala

(2) Struktura se nastavlja samo pred prvem prenosom v primeru, da nimamo privzetih nastavitev

(3) Izberemo mobilno napravo (privzeto si program zapomni zadnjo izbrano)

(4) Če npr. uporabljamo več terminalov za popis, moramo označiti, da program popisana os samo dodaja, v nasprotnem primeru bo program prejšnji popis brisal!

(5) Potrditev bo poiskala podatke in jih uvozila.

osw_uvoz_iz_terminala

2. Delo s terminalom 4. Izpisi, knjiženje