Izpis denarnega toka lahko naredimo na dva načina:

Dejanski denarni tok – izpiše se na podlagi poknjiženih plačil.

Predviden denarni tok – izpiše se iz dejansko poknjiženih postavkah glede na rok plačila.

Za predhodne nastavitve v GKW se dogovorite s svojim računovodskim servisom.

web_meni119

1.1.8. Pregled odprtih postavk 1.1.A. Izpis odprtih postavk (IOP)