Izpis denarnega toka lahko naredimo na dva načina in sicer dejanski denarni tok in predviden denarni tok. Dejanski denarni tok se izpiše na podlagi poknjiženih plačil. Predviden denarni tok se izpiše iz dejansko poknjiženih postavkah glede na rok plačila.

web_meni119

1.1.8. Pregled odprtih postavk 1.1.A. Izpis odprtih postavk (IOP)