V tem meniju se vnašajo, popravljajo, brišejo in izpisujejo skupine materialov. S skupinami materialov lahko združujete sorodne materiale in potem tudi izpisujete nabavo ter porabo kumulativno po skupinah. Za izpise po kontih upošteva nastavitve iz parametrov.

mkw-4-2

4.1. Materiali 4.3. Partnerji