V tem meniju se nastavljajo gesla za dostop do določene baze oz. podatkov. Če vas dela več na enem podjetju, potem lahko nastavite dostop za vsakega uporabnika posebej, tako se tudi vidi, kdo je kaj delal v tem podjetju.

Vnese se uporabnika, ter geslo. Dovoljeni meniji se nastavijo tako da vpišete +0 (To pomeni da se prikažejo vsi meniji. Če želite kakšen meni odstraniti ga vpišete s predznakom minus naprej pa meni npr. -27-4-6, to pomeni da smo odstranili menije: 2.7. Dnevnik knjiženja, 4. Poročila in meni 6. Razno.

8.U. Nastavitve za VPI (poslovni imenik) 8.C. Pregled sprememb po verzijah