V menijih je možno izpisati knjigo izdanih računov za obdobje od-do datuma. Knjigo lahko omejimo tudi samo za določenega partnerja, vrsto knjige ali samo izdane račune knjižene na določenem simbolu. V kolikor teh omejitev ne vpišemo se izpiše celotna knjiga za omejeno obdobje. Pri urejenosti nastavimo v kakšnem vrstnem redu bodo prikazana postavke na pregledu knjige. V stolpec 3 pišem določimo kateri podatek iz knjižb naj bo viden v knjigi.

Na gumbu Nastavitve lahko vklopimo Izbira jezika pred kreiranjem XLS datoteke, ob izvozu knjige v excel se bo pojavilo vprašanje v kakšnem jeziku želimo izvoziti knjigo v excel (na voljo je še izvoz v Angleščini). Vpisani datumi se shranijo v vseh bazah, vklopljen parameter vpliva na ponujajnje datumov, urejenosti izpisa od zadnjega izpisa.

3410

Pregled knjige ima v zgornjem delu prikazane nastavitve izpisa (obdobje od-do, katera knjige,…). V desnem zgornjem kotu je opcija Skrij prazne stolpce, na pregledu se skrijejo stolpci v katerih ni podatkov.

341

F4 Naredi knjigo odpre ponovno okno za izbiro obdobja in ostalih podatkov.

F5 Tiskaj knjigo izpiše knjigo na tiskalnik ali PDF datoteko, ter pošiljanje izpisa po elektronski pošti.

CRTL+F5 Tiskaj knjigo razširjen izpis ponudi Izpis na tiskalnik, PDF, pošiljanje po E-pošti in izvoz v Excel s prilogami ali brez prilog

Gumb Modra “bucka” v spodnjem delu ekrana nam odpre prikaz prilog na posameznem zapisu v knjigi. Kadar ob knjiženju ali vnosu faktur prilagamo tudi skenirane dokumente na posamezno knjižbo/račun, se le te vidijo tudi ob pregledu knjig za DDV. Prilaganje dokumentov je možno samo ob uporabi modula Dokumentni sistem.

3.4. DDV 3.4.5. do 3.4.7. Pregled knjige PF - tiskanje, izvoz v xls