Ta meni se več ne uporablja, ker je v programu sedaj kontrola, ki onemogoča knjižiti plačilo na račun večje od zneska računa. V tem primeru bo program sam avtomatsko razliko poknjižil na preplačilo.

5.5.1.9 Izvoz računov s podatki o popravljanju 5.5.A Menjave šifer