V podmenijih najdemo izpise iz shranjenih (ažuriranih) plač kot so REK obrazci, Kumulativa, Seznam davkov in prispevkov, Zahtevek za refundacije, Plačilne liste, S-1 obrazci, Ispap, Potrdilo o višini plače, …

4.9. Obrazec za vzdrž. družin. člane (Vir-VDC) 4.D.1. Izpis starih obračunskih listov