V podmenijih najdemo izpise starih REK obrazcev, kumulative, zahtevka za refundacije, plačilne liste, S-1 obrazec, … Za izpise iz starih plač moramo vedeti pod katerem datumu je shranjena plača. V primeru da obračun plače v meniju 1.8. shranjujete na zadnjega v mesecu obračuna, potem vemo kateri datum potrebujemo za izpis. Če pa datume vpisujemo različno, gremo najprej v meni 1.9. pogledati, pod katerem datumom je shranjen obračun.

4.9. Obrazec za vzdrž. družin. člane (Vir-VDC) 4.D.1. Izpis starih obračunskih listov