Izpis poročil nastavljenih po XLS predlogi. Izpisi morajo biti nastavljeni v modulu Glavna knjiga (GKW) v meniju 4.2. Poročila XLS, da se jih lahko uporabi za izpis v WebVasco aplikaciji.

1.5.5. Bilanca po mesecih 3. Prejeti računi WEB.KPF