Za delo v šifrantu uporabljamo gumbe na dnu forme,

639_1

S klikom na »F2 Nov vnos« se odpre forma za vnos dnevnice, s klikom na »ENTER Popravi« popravljamo obstoječe vnose. Z gumbom »F8 – Tudi dnevnice za tujino« oziroma »F8 – Samo dnevnice za SLO.« menjamo med pregledom dnevnic za vse vnesene države ali samo za Slovenijo. Gumb »Privzete dnevnice« nam odpre

639_2

Izberemo med možnostmi v »Kaj naredim« in ob kliku na »F9 Potrdi« se izvede posodobitev šifranta.

Pri ročnem vnosu za posamezno dnevnico vnesemo naslednje podatke:

 •  Datum: Vpišemo datum od katerega dalje velja vpisana dnevnica. Dnevnica vedno velja do naslednjega novega vnosa za posamezno dnevnico
  639_3
 • Država: Iz šifranta držav izberemo državo.
 • Valuta: Iz šifranta valut izberemo valuto za izbrano državo.
 • Tip dnevnice: Pomemben je samo pri deviznih dnevnicah. Tuja država ima lahko tri različne višine dnevnice, odvisno od tega v kateri kraj potujete
  639_4
 • Dnevnice: Znesek dnevnice v ustrezni valuti vpišemo v stolpec »Do uredbe«.
 • Kilometrina: Vpišemo vrednost za en kilometer.
 • KM na delo: Vpišemo vrednost kilometra za prevoz na delo. Pri tem si lahko pomagamo tudi s tipko F1, ki nastavi vrednost 50% vrednosti kilometrine.

Če vodite obračun potnih stroškov za več podjetij, lahko šifrant dnevnic prenesete iz drugega podjetja.

 

Posebnost pri Potni nalogi za Javni sektor

Potni nalogi za javni sektor se vklopijo v parametrih programa (WebVasco meni 8.P.6, zavihek 4, parameter 30)

Ob vstopu v program se preko interneta preveri in prenese nova »Cena goriva«. Nato program izračuna in posodobi vse odvisne podatke, kot so Kilometrina 18%, Kilometrina 30% ter Kilometrina na delo.

639_5

6.3.8 Države 6.3.A Vrste plačil