V raznih izpisih se nahajajo različni izpisi ki so v uporabi bolj redko. Izpisi ki so na voljo so:

  • 4.9.1. Izpis OS z deleži po SM
  • 4.9.2. Izpis seznama zadnjih premikov
  • 4.9.3. Izpis OS – Donacije
  • 4.9.4. izpis OS – Sklad – Inv. nad kvoto
  • 4.9.5. Izpis OS – Evropska sredstva
  • 4.9.6. Izpis vnesenih opomb
  • 4.9.7. Izpis shranjenih prilog
4.7.3. in 4.7.4. Izpis in Prenos Temeljnice za odtujena OS v GK-WIN 4.N.1-5 - Izpis oblikovanih nalepk