Pri prenosu v GK določimo obdobje od..do za katero želimo zajeti odtujena OS. Sklop kjer se nahajajo nastavitve za imenik in XML datoteko uporabimo samo v primeru da se glavna knjiga ne nahaja v isti bazi in da moramo temeljnico narediti v datoteko in jo poslati npr. po e-pošti v računovodstvo. Vnesemo podatke za knjiženje Simbol, datume in opise ter označimo če želimo da se temeljnica deli po SM. V sklopu Knjižbe za amortizacijo določimo kako se kontira amortizacija za odtujena OS.

osw_474

4.7. Pregled odtujenih osnovnih sredstev 4.9. Razni izpis po OS