Šifrant deviznih tečajev je pred nastavljen in se samodejno osvežuje.

2.2.2. Obrestne stopnje 2.4. Virmani