Šifrant deviznih tečajev je že nastavljen s privzetimi vrednostmi ob odprtju nove glavne knjige, v primeru starih baz oz. podjetji, kjer šifrant ni bil kreiran ga lahko kreiramo s tipko F11 Privzet šifrant. S tipko F4 Privzeti tečaji pa osvežimo vrednosti tečajev. Prenos tečajev preko interneta je privzeto vklopljen in se izvede vsakič ob vstopu v glavno knjigo.

2.2.2. Obrestne stopnje 2.4. Virmani