Registracija delovnega časa z uporabo NFC za mDan

V primeru uporabe NFC je na vhodni oziroma izhodni točki podjetja nalepljena nalepka, kot je prikazana spodaj na sliki. Posamezni dogodki lahko zahtevajo registracijo preko NFC nalepke, kar pomeni, da je v teh primerih dogodek obvezno potrebno potrditi s približanjem naprave na NFC nalepko.

posnetek-zaslona-2023-12-22-141029

V primeru uporabe Android naprave delavec mobilni telefon najprej odklene, nato napravo s hrbtno stranjo prisloni na nalepko. V primeru prvega skeniranja NFC vas naprava vpraša, katero aplikacijo naj odpre. Na tem mestu izberete aplikacijo mDan in izberete opcijo, da se vedno zažene ta aplikacija.

mdan_nfc_izbira

Po potrditvi aplikacije se avtomatsko prične dogodek Redno delo. Ura začetka je čas, ko je naprava prebrala NFC nalepko.

Dogodek, ki je bil začet preko NFC se lahko zaključi le s ponovnim približanjem naprave na NFC nalepko, kjer se izbere nov dogodek ali zaključi delo. Izjema je le dogodek za Odmor, katerega lahko začnemo ali končamo kadarkoli, brez uporabe NFC. V primeru, ko želimo med aktivnim NFC dogodkom začeti drug dogodek (brez, da bi uporabili NFC), program javi opozorilo:

mdan_nfc_napaka

V primeru uporabe iOS (Apple) naprave (prihod na delo) delavec mobilni telefon najprej odklene, nato s hrbtno stranjo prisloni napravo na NFC nalepko. Naprava uporabnika pozove, da odpre aplikacijo mDan. Ko aplikacijo odpre, je potrebno napravo ponovno prisloniti NFC nalepki, da se dogodek začne. Privzeto se začne dogodek Redno delo.

Ob vseh naslednjih dogodkih, vključno z Zaključkom dela se napravo zopet približa NFC nalepki, naprava vas pozove, da odprete aplikacijo mDan. Ko aplikacijo odprete se pojavijo možni dogodki, ki jih lahko izberete. Po izbiri dogodka, je potrebno napravo zopet približati NFC nalepki, da se dogodek potrdi ali dan zaključi.

Pred prvo uporabo NFC nalepke v iOS je potrebno aktivirati NFC v telefonu in povezati skeniranje nalepke z aplikacijo mDan!
Pripravili smo pisna in tudi video navodila, kako to narediti korak za korakom:

Pisna navodila nastavitve NFC skeniranja in odpiranje mDan
Video navodila nastavitve NFC skeniranja in odpiranje mDan

 

Registracija delovnega časa brez uporabe NFC za mDan Pregledi za delavca v aplikaciji mDan