Naročila kupcev je mogoče uporabljati v povezavi s predračuni/ponudbami, naročili dobaviteljev in prodajnimi dokumenti (dobavnice z računi, računi brez dobavnic) ali tudi samostojno. Je dokument, ki lahko rezervira zalogo za določenega kupca ali služi kot klasično naročilo, ki se v celoti oz. po delih črpa v prodajo. Na podlagi vnešenih naročil je mogoče avtomatsko izdelati tudi naročila dobaviteljem, ki se kasneje črpajo naprej v prevzemnice.

2.6.6. Pregled internih prenosov po artiklih 2.7.1. Vnos naročila kupca