Za hitrejši oziroma lažji vnos si lahko pomagamo tudi s šifrantom opisov dokumentov. Da ni potrebno pod opisom dokumenta vsakič znova pisati npr. izdani račun si ta opis vnesemo v šifrant, poleg tega lahko tudi določimo konto, ki naj ga program ponudi če uporabimo ta opis dokumenta (npr. 1 – izdani račun, konto 1200). Konto pri knjiženju lahko tudi spremenimo.

GKW_meni57

5.6. Vrste knjig izdanih faktur 5.8. Besedila