Za hitrejši oziroma lažji vnos si lahko pomagamo tudi s šifrantom opisov dokumentov. Da ni potrebno pod opisom dokumenta vsakič znova pisati npr. izdani račun si ta opis vnesemo v šifrant, poleg tega lahko tudi določimo konto, protikonto in DDV. Več o avtomatskem knjiženju preko opisa v sklopu avtomatskega knjiženja.

 

5.6. Vrste knjig izdanih faktur 5.8. Besedila