Podatke uvažamo samo po dogovoru z našo tehnično podporo.

Lahko pa jih tukaj tudi izvozimo in sicer partnerje v meniju 6.C.5 in artikle v meniju 6.C.3.2.

Paziti moramo, da datoteke ne izvažamo direktno na C:, temveč mora biti obvezno v neko mapo, kot lahko vidimo spodaj.

faw_6c_izvoz_xls1

V naslednjem koraku lahko označimo podatke, katere želimo izvoziti v Excel, ali pa izberemo vse.

faw_6c_izvoz_xls

 

6.C.K. Izvoz v PDF

Dokumente lahko masovno izvozimo v PDF obliko po OD-DO filtriih.

 

 

6.9. Pomožni programi 6.D. Blokada obdobja