DDV po plačani realizaciji

Če želimo spremljati knjige DDV po plačani realizaciji v meniju 3.4.H.1. obkljukamo parameter DDV po plačani realizaciji in vnesemo od katerega obdobja dalje želimo spremljati DDV po plačani realizaciji.

34h1

V tem primeru bo program račun vpisal v knjigo DDV šele takrat ko je plačan. Naj ob tem opozorimo, da morajo biti vse knjižbe zaprte z vezo, torej avtomatsko. Katera plačila so nepovezana lahko preverimo na izpisu v meniju 3.4.H.2. – kontrola podatkov za DDV po plačani realizaciji.

34h2

Pri izpisu knjig DDV imamo sedaj na voljo 4 izpise:

  • Dokumenti po fakturirani realizaciji – program izpiše tiste knjižbe pri katerih smo v knjigi DDV pri knjiženju označili »fakturirana realizacija«
  • Računi, izdani/prejeti v prehodnih obdobjih, ki so plačani v tekočem obdobju
  • Računi izdani/prejeti in plačani v tekočem obdobju
  • Obračunan/Vstopni neplačan DDV

Pri izpisu obrazca DDV-O v meniju 3.4.E. imamo na voljo tudi izpis priloge A k obrazcu DDV-O in DDV-SezPR.

Primer: Prejeli smo račun z datumom prejema v mesecu aprilu, plačan pa je bil v mesecu maju. Če izpišemo knjige DDV za mesec april bo takšen račun v knjigah če izpišemo obračunan neplačan DDV, v knjigi DDV za mesec maj pa pod računi, izdani v predhodnih obdobjih, ki so plačani v tekočem obdobju.

3.4.G. Obračun davka na finančne storitve 3.5. Pregled stroškovnega knjigovodstva