Obrazce tiskamo s pomočjo tipke F9 Izpis obrazcev, medtem ko s tipko F5 Izpis obrazcev in XML datotek pripravimo in oddamo obrazce na Ajpes in FURS (eDavki) ter po potrebi tudi natisnemo. Izpis kumulative in Seznam davkov in prispevkov izpiše seštevek vseh obračunskih listov z specifikacijo dajatev (dohodnina, prispevki IZ bruto, prispevki NA bruto) po posameznim vsebinskih sklopih.

place_152_2023

1.5 Kumulativa, prispevki obrazci 1.5.9.2 Obrazec eVem-Ndm za refundacije