Vse listine, ki jih prinese zaposleni s seboj v osebni mapi, vnesemo v ta šifrant (diploma, spričevalo, delovno dovoljenje, delovna knjižica, …). Na vnosu podatkov pri delavcu pa lahko kasneje tem listinam določimo serijsko številko, izdajatelja, datum izdaje in datum veljavnosti. Na listini tudi lahko določimo Koliko dni pred iztekom prikažem opomnik, na podlagi določenih dni se bodo listine z izbranim tipom prikazale v opomniku toliko dni pred iztekom.

Nov vnos na več delavcev hkrati

K.1.3. do K.1.A. Razni šifranti K.1.C. Pridobljena znanja