V tem meniju izpišete bruto bilanco po mesecih. Izpis lahko omejite po kontih oz. pustite pri poljih od..do konta prazno ter določite za katere mesece želite izpis in potrdite.

GKW_meni322

3.2.1. Bilanca 3.3. Pregledi saldakontov