Najprej pritisnemo tipko F2 Nov vnos. Vnesemo potrebne podatke in program izračuna rekapitulacijsko poročilo. Osnova za izračun rekapitulacijskega poročila je knjiga izdanih računov za dobave blaga znotraj skupnosti. Torej izpis te knjige in izpis rekapitulacijskega poročila mora biti enaka. Za pravilno kreiranje poročila mora biti na tujih partnerjih obvezno vnesena tudi država partnerja.

Potem lahko izračunano poročilo popravljamo s tipko Enter . Na popravljanju lahko vnesemo tudi popravke podatkov za pretekla obdobja. Rekapitulacijsko poročilo se oddaja direktno na e-davke preko tipke F8 Oddaja na eDavke, lahko pa tudi pripravimo datoteko in jo pošljemo preko e-pošte stranki in potem stranka odda poročilo.

3.4.C.2. Izpis razlik po kontih zaradi spremenjenega deleža 3.4.E. Obrazec DDV-O