Pregled e-računov v bazi glavne knjige. Iščemo lahko e-račune po naslednjih kriterijih:

  • Številka računa
  • Partner
  • Datum računa
  • UJP ID

Na pregledu lahko natisnemo seznam ali e-račun.

3.B. Izpis denarnega toka 3.N. Nastavljivi izpisi - splošni