Pregled shranjenih obračunov s filtrom Od..Do datuma shranitve.

2. Izpisi, pregledi letne evidence 2.9. Izpis obrazcev iz shranjenih obračunov