Ta operacija je namenjena urejanju baze podatkov in sicer poskrbi, da imate v rednih podatkih samo podatke tekočega leta. Podatki preteklega leta pa se prestavijo v ločen meni  (Y. Pretekla leta)  kjer se lahko premikate med tekočim ali preteklim letom. S tem imate bazo urejeno in ločeno po letih.

Ta operacija je nepovratna! Zato jo izvedete šele takrat, ko ste prepričani, da vam ni treba več urejati starih podatkov vezanih na leto, ki ga zaključujete. Običajno je to konec marca ali aprila.

Zaključek leta v programu MKW ni obvezna operacija in jo svetujemo sam v primeru večjih baz podatkov, ali pa kadar želite imeti podatke urejene in ločene po letih.

Ker je operacija nepovratna, je pred tem korakom potrebno OBVEZNO narediti arhiviranje podatkov v meniju 8.A!

mkw-5-6

5.5. Stotinske izravnave 5.7. Ponovna nastavitev cen za porabo