Uporabniki

Na uporabnikih nastavljamo določene pravice, ki uporabniku omogočajo ali onemogočajo pregled nad celotnim delom v programu eEVI.

evi_uporabniki

Na urejanju posameznega uporabnika lahko dopolnimo

 • GK uporabnik: uporabniško ime, ki ga uporabnik uporablja za vstop v program GKW.
 • Oblika zaposlitve: prosto tekstovno polje kamor lahko zapišete obliko zaposlitve uporabnika.
 • Likvidator dopusta: označite vse uporabnikov, ki bodo svojim zaposlenim lahko odobrili najavljeno odsotnost. Z vklopom tega parametra, se uporabniku pojavi meni Potrjevanje odsotnosti.
 • Komercialist: pokaže šifrant komercialistov v programu FAW in lahko posameznega uporabnika uparite s posameznim komercialistom iz šifranta. Podatek se bo upošteval pri pripravi računa iz obračuna.
 • Dovoljena SM: do katerih stroškovnih mest lahko uporabnik dostopa.
 • Pripada SM: kateremu stroškovnemu mestu uporabnik pripada.
 • Pravice za pregled dela:
  • Zase: vidi samo svoje delo.
  • Stroškovna mesta: vidi delo za vsa stroškovna mesta, ki ste jih našteli v polju Dovoljena SM.
  • Vidi vse: vidi delo vseh, ne gleda na stroškovno mesto, tak uporabnik ima tudi pravico do pregleda in urejanja Obračuna.
 • Pravice za izpise:
  • Vidi od vseh: na izpisih vidi evidenco dela za vse uporabnike in vse stranke.
  • Vidi samo svoje delo: na izpisih vidi le evidenco svojega dela.
 • Lahko popravlja partnerje: z vklopljenim parametrom ima uporabnik dostop do vseh nastavitev za posameznega partnerja, sicer pa lahko partnerja le pregleduje in mu dodaja opravila.
 • Nadomešča uporabnike: uporabnik vidi tudi opravila in ima dostop do partnerjev uporabnika, ki je vnesen v tem polju.

 

Opravila log Obračun