Na voljo sta Pregled evidenčnih knjižb neplačanih računov (menu 3.3.F.1.) in Pregled evidenčnih knjižb vseh računov (3.3.F.2). Vnesemo datume in konto terjatev (120000) ali obveznosti (220000) in program bo v prvem primeru izpisal evidenčne knjižbe neplačanih računov, to so knjižbe, ki jih bo program naredil, ko bomo knjižili plačila teh računov. V drugem primeru pa izpiše evidenčne knjižbe vseh računov, tako plačanih kot tudi neplačanih.

33f

3.3.E. Pregled spornih postavk 3.3.G. Izvršnica