Vnesemo konte terjatev in konte obveznosti. Če želimo izpisati npr. partnerje za katere želimo pripraviti kompenzacije obkljukamo tudi Prikažem samo tiste, ki imajo hkrati obveznost in terjatev. Izberemo še vrsto izpisa, urejenost in datume, pri čemer je obdobje Stanje na dan obvezen podatek. POZOR! Če imamo npr. knjižbe z datumom dokumenta 5.11.2016 in obdobjem 10.2016, potem bo pri vnosu obdobja 10.2016 to knjižbo izpisal, če pa vnesemo naj izpiše do 31.10.2016 pa te knjižbe ne bo na izpisu.

GKW_meni334

3.3.3. Pregled terjatev/obveznosti 30,60,90 dni 3.3.5. Izpis odprtih postavk (IOP)