Vnesemo konte terjatev in konte obveznosti. Če želimo izpisati npr. partnerje za katere želimo pripraviti kompenzacije obkljukamo tudi Prikažem samo tiste, ki imajo hkrati obveznost in terjatev. Izberemo še vrsto izpisa, urejenost in datume, pri čemer je obdobje Stanje na dan obvezen podatek.

334

3.3.3. Pregled terjatev/obveznosti 30,60,90 dni 3.3.5. Izpis odprtih postavk (IOP)