Uvoz matičnih podatkov delavcev, šifranta bank, kreditorjev, pomožnih šifrantov in obračunov iz excel datotek.

5.7.5. Prenos parametrov, šifrantov 5.C.1. Čarodej za nastavitev tipa obračuna