Vnosi so enaki kot na domačih izdatkih, dodatno se vnese še valuta in devizni tečaj.

BLAW_1.4

1.3. Devizni prejemki 2. Šifranti