Ob izbiri menija se odpre preglednica – seznam vnesenih prejetih predračunov. Plačani predračuni so obarvani zeleno, neplačani pa rdeče (plačila predračunov vnašamo v meniju 3.8.). Vnesen predračun lahko kasneje pri vnosu fakture tudi povežemo na prejeto fakturo.

Podobno kot pri vnosu prejetih faktur lahko tudi tukaj predračun označimo, da je zavrnjen na gumbu F7 Zavrni ali predračun pobrišemo na gumbu Ctrl+F7 Briši. Če želimo preveriti katere predračune smo prejeli od določenega dobavitelja to lahko naredimo s filtrom na gumbu F8 Filter.

Za vnos novega predračuna pritisnemo tipko F2 Nov vnos. Odpre se okno za vnos kot je prikazano na naslednji sliki. Ob uporabi Dokumentnega sistema lahko s tipko F12 poveži povežemo skeniran dokument na vnos.

web_meni33

3.2. Prejete fakture Plačila računov, predračunov