Pregled nabav za leto brez odpisanih in z odpisani OS.

4.1. Izpis prometa po vrstah (Dnevnik) 4.3. Nastavljivi izpisi