Pregled nalogov na ekran omogoča pregled nalogov, tiskanje le-teh v UPN-QR obliko ali kreiranje plačilne datoteke preko tipke  F6 Nalogi v datoteko.

 

1.8.1. Obračun (priprava) nalogov 1.B. Temeljnica, prenos v GK