Pri obračunavanju v meniju 1.8.1. program iz vnesenih obračunov pripravi naloge za prispevke, samoprispevke, nakazila na banko in naloge za nakazila honorarjev za delavce. Glede na nastavitve programa imamo lahko za vsakega delavca svoje naloge za samoprispevke, davek, …, ali pa so nalogi skupni za vse delavce.

Po obračunavanju nalogov lahko vse pripravljene naloge pregledamo na ekranu in po potrebi popravimo ali dopolnimo ali pobrišemo. Tu lahko naloge tudi natisnemo, vsakega posebej ali pa vse skupaj, ter pripravimo datoteko za Banko s tipko F6 Nalogi v datoteko, pripravila se bo datoteka v ISO-SEPA standartu.

 

1.8.1. Obračun (priprava) nalogov 1.B. Temeljnica, prenos v GK